Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Strona główna » Aktualności » WYBORY DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


WYBORY DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


  W październiku br. upływa kadencja części Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, który powołany został przez Zarząd Województwa Śląskiego.
  Ideą Młodzieżowego Sejmiku jest stworzenie dorastającym pokoleniom możliwości rzeczywistego udziału w procesie podejmowania decyzji na szczeblu regionalnym, a także kształtowanie obywatelskich postaw oraz umiejętności społecznych umożliwiających im udział w szeroko rozumianym życiu publicznym.
  Zgodnie z przyjętym Regulaminem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, co roku przeprowadzane są wybory uzupełniające i w miejsce Radnych kończących kadencję , wybrani zostają nowi. W tym roku wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną w dniu 6 października, a nowo wybrani Radni swoją kadencję rozpoczną 20 października 2020r.
  Aby zapewnić możliwie najszerszą reprezentację młodzieży z obszaru całego województwa, radni wybierani będą spośród kandydatów zgłoszonych przez:
1)    młodzieżowe rady gmin i miast działające na podstawie art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, młodzieżowe rady powiatów, działające na podstawie uchwały rady powiatu oraz gremia konsultacyjne, działające w charakterze młodzieżowej rady i uznane przez samorząd powiatu, z których każda może zgłosić cztery kandydatury, w tym jednego kandydata podstawowego i trzech rezerwowych,
2)    publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe z terenu województwa śląskiego, z których każda może zgłosić jednego kandydata podstawowego oraz jednego kandydata rezerwowego,
3)    osoby indywidualne , których warunkiem kandydowania jest dostarczenie rekomendacji potwierdzających ich aktywną działalność społeczną.
   Wybory przeprowadzone zostaną zgodnie z podziałem na okręgi wyborcze obowiązujące w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018r. W wyniku losowań wyłonieni zostaną Radni oraz kandydaci rezerwowi, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego Młodzieżowego Sejmiku będą obejmować kolejno wakujące mandaty.
   O mandat Radnego mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy:
1)    posiadają status ucznia lub studenta,
2)    mają ukończone 15 lat, a nie przekroczyli 24 roku życia.
Dla przedstawicieli młodzieżowych rad gmin do objęcia będzie łącznie 20 mandatów.
Dla przedstawicieli samorządów studenckich przewidziano 5 mandatów.
Dla osób indywidualnych wybory odbędą się tylko w 3 okręgach, w których do obsadzenia będą łącznie 3 mandaty, w tym:
- w okręgu nr 7  obejmującym Dąbrowę Górniczą, Jaworzno, Sosnowiec oraz powiaty będziński, zawierciański – 1 mandat.
   Zgłoszenia kandydatów ubiegających się o mandat Radnego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzach ( dla każdego z kandydatów osobno ), stanowiących załącznik do niniejszej informacji oraz dostępnych na stronie młodzi.slaskie.pl w zakładce O nas.
   Formularze zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
   ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
z dopiskiem Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego
lub też skan wypełnionego formularza przesłać na adres e – mail: mlodzi@slaskie.pl w terminie do dnia 25 września 2020r. ( decyduje data wpływu do urzędu ).
 
     Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na Radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą ( tel. 32 77 40 018 i 32 77 40 052, e – mail: mlodzi@slaskie.pl ).

 

czytano: 430 razy

autor: wlodowice.pl

data dodania: 2020-09-09 09:04:28

Linki


Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: 34 315 30 01, 34 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Miasto i Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna