Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Informacja o wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w 2022r.

Strona główna » Aktualności » Informacja o wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w 2022r.

Sejmik Województwa Śląskiego ogłasza nabór kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Rekrutacja dla radnych rozpoczęła się z dniem 7 lutego i potrwa do dnia  9 marca 2022r. do godz.14.00, z kolei zgłoszenia do komisji wyborczej przyjmowane są do 28 lutego br. Wybory przeprowadzone zostaną 14 marca 2022r., zaś ogłoszenie listy nowo wybranych radnych nastąpi do 25 marca 2022r. Kandydaci nie mogą starać się jednocześnie o mandat radnego i członka komisji wyborczej.

Kadencja radnych potrwa dwa lata, zaś kandydatem na radnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) w dniu wyborów ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 lat,
2) zamieszkuje na terenie województwa śląskiego,
3) działa na rzecz młodzieży z terenu województwa śląskiego w samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, młodzieżowych radach powiatów lub radach gmin (miast),
4) wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w sejmiku, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic lub opiekun prawny,
5) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun prawny.

Skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego zostanie wyłoniony z 7 okręgów wyborczych i będzie składał się z 45 radnych. Liczba mandatów w okręgu wyborczym nr 7 obejmującym miasta: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, powiaty: będziński i zawierciański - 7 radnych.

Zgłoszenia kandydatów, ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych dla kandydatów ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego (dla każdego z kandydatów osobno) - załącznik nr 1 do niniejszej informacji, do których powinno być dołączone potwierdzenie o działalności kandydata.

Zgłoszenia kandydatów do Komisji Wyborczej przyjmowane będą na formularzach zgłoszeniowych dla kandydatów na członków komisji wyborczej w wyborach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w 2022r. - załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronie https://mlodzi.slaskie.pl oraz BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem “Nie otwierać - Nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego” oraz “Nie otwierać - Rekrutacja do Komisji Wyborczej do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego” składać należy w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ( pokój nr 164 ) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice ( decyduje data wpływu do Urzędu); telefon 32/77-40-012 lub 32/77-40-052. Formularz dla kandydatów do Komisji Wyborczej należy dostarczyć do 28 lutego 2022r., z kolei formularz kandydata na radnego w terminie do 9 marca 2022r.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (telefon nr 32/77-40-712, e-mail: mlodzi@slaskie.pl).

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 482 razy

autor: wlodowice.pl

data dodania: 2022-02-24 07:23:57

Linki


Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: 34 315 30 01, 34 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Miasto i Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna