Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

INFORMACJA - CYFROWA GMINA - WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR

Strona główna » Aktualności » INFORMACJA - CYFROWA GMINA - WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR

Szanowni Mieszkańcy!!

Gmina Włodowice pozyskała dofinansowanie na realizację projektu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.
Na podstawie umowy o powierzenie grantu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę z wykonawcą i dokonano zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu.

Wójt Gminy Włodowice informuje, że uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego uczniom/uczennicom - uczestnikom/uczestniczkom projektu, odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022r. o godz. 9:00, na placu przed Pałacem we Włodowicach (w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych przekazanie sprzętu odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej we Włodowicach).

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie, o możliwości odebrania sprzętu komputerowego.

W celu podpisania Umowy Darowizny wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym i otrzymania sprzętu komputerowego, prosimy o zgłoszenie się osób:
- Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego dziecka/ucznia /uczennicy szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej wraz z dzieckiem – zgodnie ze złożonym Oświadczeniem na etapie wnioskowania o wsparcie (jeżeli na dzień zawarcia Umowy Darowizny dziecko/uczeń/uczennica pozostaje niepełnoletnie/ni/nia),
- Uczeń/uczennica pełnoletni/nia szkoły ponadpodstawowej – zgodnie ze złożonym Oświadczeniem na etapie wnioskowania o wsparcie oraz w sytuacji, gdy na dzień zawarcia Umowy Darowizny uczeń/uczennica osiągnął/ła pełnoletność.
W przypadku, gdy aktualnie dziecko jest pełnoletnie, sprzęt zostanie przekazany pełnoletniemu dziecku, a dokumenty uprawniające do otrzymania wsparcia muszą zostać złożone przez osobę uprawnioną, tj. pełnoletnie dziecko.

Prosimy o przygotowanie dowodów osobistych, numerów PESEL dla:
- dziecka/ucznia/uczennicy niepełnoletniego/niej,
- rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ucznia/uczennicy niepełnoletniego/niej,
- dziecka/ucznia/uczennicy pełnoletniego/niej.

Ponadto, należy przygotować informację o adresie e-mailowym rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego dziecka.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 34/315 30 01 lub osobiście w Urzędzie Gminy Włodowice lub w Centrum Usług Wspólnych we Włodowicach lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodowicach.

W załączeniu:
Regulamin procedury monitorowania utrzymania efektów projektu pn. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”, w tym:
Wzór Umowy Darowizny wraz z załącznikami tj.
Załącznik nr 1 do umowy darowizny: Protokół zdawczo-odbiorczy;
Załącznik nr 2 do umowy darowizny: Oświadczenie dotyczące utrzymania efektów projektu;
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
 

Adam B. Szmukier
Wójt Gminy Włodowice

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 272 razy

autor: wlodowice.pl

data dodania: 2022-08-17 10:49:54

Linki


Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: 34 315 30 01, 34 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Miasto i Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna