Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

PRZEKAZANIE SPRZĘTU W RAMACH PROJEKTU CYFROWA GMINA - WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR

Strona główna » Aktualności » PRZEKAZANIE SPRZĘTU W RAMACH PROJEKTU CYFROWA GMINA - WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR

Dnia 25 sierpnia odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Nieodpłatnie, na podstawie umowy darowizny przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Włodowice Adam Szmukier wraz z Poseł na Sejm RP Ewą Malik.

Gmina Włodowice (jesienią ubiegłego roku) przystąpiła do projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.
W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie grantowym w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w listopadzie 2021 r. na podstawie złożonych oświadczeń mieszkańców, złożono wniosek w zakresie grantu.

Dnia 8 kwietnia 2022r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Włodowice, została zawarta umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Wsparcie w ramach programu polega na zakupie sprzętu komputerowego dla dzieci, których członek rodziny (krewny w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
Wsparcie skierowane jest do rodzin pegeerowskich z dziećmi (uczniów szkół podstawowych i średnich), którzy na podstawie złożonych oświadczeń spełniają warunki i zostali zakwalifikowani do udziału w programie.

Zgodnie z założeniami konkursu, Gmina miała 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu tj. przeprowadzenie przetargu na dostawę sprzętu, wybór wykonawcy, przygotowanie i opracowanie umów darowizny, protokołów zdawczo-odbiorczych oraz procedury monitorowania utrzymania efektów projektu.

W zakresie projektu zakupiono wysokiej jakości sprzęt Producenta LENOVO:
- 14 zestawów komputerów stacjonarnych,
- 68 szt. laptopów (komputerów przenośnych),
-  1 tablet,
zgodnie ze złożonymi deklaracjami rodziców i uczniów.
Komputer stacjonarny 2 779,80 zł x 14 szt. = 38 917,20 zł
Laptop 2 496,90 zł x 68 szt. = 169 789,20 zł
Tablet 1 205,40 zł x 1 szt. = 1 205,40 zł

Wsparciem objętych jest 83 uczniów z rodzin pegeerowskich - uczestników projektu (beneficjentów ostatecznych).

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.
Wartość zakupionego sprzętu komputerowego to 209 911,80 zł
(dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych osiemdziesiąt groszy), co zostało w całości dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

pierwsza|poprzednia|2|3| z   3 następna|ostatnia

czytano: 1355 razy

autor: wlodowice.pl

data dodania: 2022-08-30 10:16:02

Linki


Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: 34 315 30 01, 34 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Miasto i Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna