Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

"E-dukacja..."

Strona główna » Aktualności » "E-dukacja..."

Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach otrzymało Projekt - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "E-dukacj@ w Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”. Realizacja 01.11.2012r – 28.02.2013r przyznany merytorycznie w dniu 23.03.2011r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na kwotę – 68.004,70 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy cztery złote 70/100gr.) Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet IX Działanie 9.4: „ Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Szkoła otrzyma w ramach tego działanie wsparcie finansowe w zakresie szkoleń  dla 10  nauczycieli oraz doposażenie w niezbędny sprzęt. Projekt dofinansowany przez EFS w 85%, a 15% stanowi wkład własny szkoły. Wkład własny nie oznacza jednak ponoszenie kosztów finansowych. Wkładem własnym jest udostępnienie sali szkoleniowej i część wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w szkoleniu tj 15% na kwotę 10.060,70zł.Przy czym wkład własny ma charakter niefinansowy, tzn., że ani Organ Prowadzący, ani szkoła, ani nauczyciele biorący udział w szkoleniu nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Zgodnie  z Kartą Nauczyciela mają oni prawo do przepracowania w ciągu tygodnia 40 godzin, w tym do udziału w szkoleniach. Wsparcie dla szkoły obejmuje:
1.Instalację i konfigurację oprogramowania do obsługi szkoleń e-learning + uruchomienie platformy e-learning ze szkoleniem – platforma Modle.
2.Realizacja 80 godzinnego szkolenia w metodologii blended learning dla 10 nauczycieli z zakresu obsługi platformy, tworzenia e-lekcji e-learningowych i wykorzystanie możliwości Informacji technologicznej w dydaktyce szkolnej tj.40 godzin szkolenia stacjonarnego w szkole i 40 godzin szkolenia e-lerning.
3.Dostarczenie nauczycielom materiałów do zajęć stacjonarnych i e-learning.
4.Hosting serwera.
5.Wdrożenie w szkole edukacyjnej platformy e-learning Modle, którą można wykorzystać do realizacji następujących zadań: elektroniczna komunikacja na linii nauczyciel – uczeń – rodzic (plan lekcji, elektroniczna rekrutacja, oceny uczniów, obecność uczniów.
6.Koszt wsparcia  IT w ramach budżetu projektu to 30.000,- zł na przeszkolenie nauczycieli (usługa szkolenia i dostarczenia materiałów)
7.Zakup tablicy interaktywnej i komputera za kwotę 6.500,-zł
8.Na rozliczenie projektu i koordynowanie nim w zarządzaniu  przeznaczono 10.980,-zł

E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CDROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. E–learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e–learning.

czytano: 1638 razy

autor: wlodowice.pl

data dodania: 2012-10-25 09:45:10

Linki


Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: (34) 315-30-01, (34) 315-30-30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • AT_102019-14
  • AT_102019-13
  • AT_102019-12
  • AT_102019-11
  • AT_102019-10
  • AT_102019-1
Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna