Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy w 2013 roku

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy w 2013 roku

Zarządzenie Nr 253/2013
Wójta Gminy Włodowice
z dnia 27.03.2013r.


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy w 2013.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  z późn.zm.) i art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536  z późn. zm.)


Wójt Gminy Włodowice
zarządza, co następuje:


§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy w 2013 roku
ZADANIE:
„Organizowanie spotkań związanych z wydarzeniami historycznymi, świętami okolicznościowymi,  organizowanie wyjazdów z elementami edukacji historycznej, krzewienie tradycji kultury polskiej, poznawanie i propagowanie tradycji narodowej, lokalnej”.
2. Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Termin składania ofert upływa dnia 17.04.2013r. do godz.15:00.

§ 4

Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu:
-  na stronie  internetowej  Gminy  Włodowice;
-  w  Biuletynie Informacji Publicznej;
-  na tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  Włodowice;

§ 5

Wykonanie  Zarządzenia  powierzam  Samodzielnemu  Pracownikowi ds. kultury, promocji i integracji europejskiej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt  Gminy  Włodowice
Adam B. Szmukier

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 1922 razy

autor: wlodowice.pl

data dodania: 2013-03-27 14:10:59

Linki


Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: (34) 315-30-01, (34) 315-30-30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna