Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

CZAS NA MŁODYCH

Strona główna » Aktualności » CZAS NA MŁODYCH

Centrum Inicjatyw Lokalnych w okresie 1.06.2013 do 30.06.2015 będzie realizować projekt stażowy pt. „Czas na młodych”. Projekt „Czas na młodych” polega na organizacji wsparcia dla osób niezatrudnionych z powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego. Wsparcie obejmuje:poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenie ze specyfiki pracy biurowej w organizacji pozarządowej, staż zawodowy, z następującym programem szkolenia:
I.Doradztwo zawodowe
II.Poradnictwo psychologiczne
III.Szkolenie ze specyfiki pracy biurowej w NGO
Obieg dokumentów, instrukcja kancelaryjna, sposób segregacji, przechowywania i archiwizowania dokumentów, pisanie pism urzędowych,Obsługa komputera w stopniu niezbędnym do pracy biurowej,Ustawa o stowarzyszeniach, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,Tworzenie i rejestracja stowarzyszenia, fundacji,Sposoby pozyskiwania środków na działalność organizacji,Podstawy księgowości dla organizacji pozarządowych,Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych,Promocja organizacji,Budowanie relacji organizacji pozarządowej z partnerem społecznym,Zasady tworzenia projektów i pisanie wniosków o dofinansowanie,Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów.
IV.Sześciomiesięczne staże w organizacjach pozarządowych dla 60 osób, podzielone na 4 cykle (15 osób na jeden cykl).
Projekt daje zatem organizacjom pozarządowym możliwość pozyskania na staż osoby (osób) przeszkolonej ramach projektu „Czas na młodych”. Obowiązek wypłacania stypendium stażyście leży w całości po stronie Centrum Inicjatyw Lokalnych (wysokość stypendium to 1490 zł brutto miesięcznie na jednego uczestnika).
Projekt „Czas na młodych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Czas trwania stażu : 6 miesięcy  (od 1 sierpnia 2013  do 31 stycznia  2014 r.),Wymiar czasu stażu dzienny : maks. 40 godzin tygodniowo (8 h dziennie), od poniedziałku do piątku. Informujemy, że organizacje, które zadeklarują możliwość zatrudnienia stażystów na okres co najmniej trzech miesięcy po zakończeniu stażu, będą miały największe szanse na przyznanie stażystów i będą brane pod uwagę podczas rekrutacji organizacji w kolejnych cyklach.Organizacje zainteresowane przyjęciem stażysty prosimy o wypełnienie wniosku, który dostępny jest na stronie: www.cil.org.pl oraz w biurze CIL w Zawierciu przy ul. Senatorskiej 14 i doręczenie go do 17 czerwca 2013 r. (liczy się data wpływu).Wnioski prosimy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie
Ewentualne pytania prosimy zadawać pod numerem telefonu 32 670 20 14 lub w biurze projektu przy ul. Senatorskiej 14 w Zawierciu. Decyzja odnośnie wyboru miejsc odbywania stażu uczestników projektu zostanie podjęta w drugiej połowie czerwca br.

czytano: 1853 razy

autor: wlodowice.pl

data dodania: 2013-06-06 10:17:49

Linki


Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: 34 315 30 01, 34 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Miasto i Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna