Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Włodowice dotyczących dofinansowania w zakresie zmiany systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie

Strona główna » Aktualności » Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Włodowice dotyczących dofinansowania w zakresie zmiany systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie

Zarządzenie Nr 2/2014
Wójta Gminy Włodowice
 z dnia 1 grudnia 2014r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Włodowice dotyczących dofinansowania w zakresie zmiany systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie     Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.2 w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. Nr 549 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 38/VI/2007 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

 

Wójt Gminy Włodowice
zarządza, co następuje:

§1.

1.Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców w przedmiocie dofinansowania zmiany systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie w budynkach mieszkalnych w Gminie Włodowice.
2.Zebranie opinii mieszkańców w powyższym zakresie służyć będzie zaplanowaniu przedsięwzięcia polegającego na dofinansowaniu wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.
3.Zakłada się, że planowane dofinansowanie, z którego mieszkańcy mogliby skorzystać wyniesie do 50%  lub do 80% kosztów kwalifikowanych modernizacji systemu ogrzewania, w zależności od możliwości finansowych instytucji udzielających dofinansowania.

§2.

1.Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar całej gminy.
2.Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 8 grudnia 2014r. oraz termin ich zakończenia na dzień 31 grudnia 2014r.

§3.

1.W ramach konsultacji mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię poprzez wypełnienie i złożenie imiennej ankiety stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.Zarządzenie niniejsze wraz z ankietą, o której mowa w pkt.1 zamieszczone zostanie na stronie internetowej www.wlodowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włodowice.
3.Ankieta udostępniona będzie również w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice oraz podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 11 i 17 grudnia  br. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, sala sesyjna.
4.Wypełnione ankiety mieszkańcy mogą składać w terminie określonym w §2 pkt.2:
1)osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice ( pokój nr 18, I piętro ),
2)pocztą tradycyjną ( za datę złożenia ankiety w tym przypadku uznaje się datę wpływu do urzędu ),
3)pocztą elektroniczną na adres urzad@wlodowice.pl ( bez konieczności składania podpisu elektronicznego ),
4)podczas spotkań konsultacyjnych w dniach 11 i 17 grudnia br.

§4.

1.Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.
2.Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty tj.: poprzez:
1)wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
2)umieszczenie na stronie gminy Włodowice,
3)umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 14 dni od terminu ich zakończenia.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Włodowice.

§6.

1.Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez:
1)wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
2)umieszczenie na stronie gminy Włodowice,
3)umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
2.Zarządzenie niniejsze doręcza się przedstawicielom wszystkich jednostek pomocniczych w gminie Włodowice.
3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 2359 razy

autor: wlodowice.pl

data dodania: 2014-12-03 10:49:20

Linki


Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: (34) 315-30-01, (34) 315-30-30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna