Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

OGŁOSZENIE - KOLEKTORY SŁONECZNE

Strona główna » Aktualności » OGŁOSZENIE - KOLEKTORY SŁONECZNE

Szanowni Państwo,
    Gmina Włodowice informuje, że zamierza przystąpić do projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.
Projekt polegał będzie na budowie instalacji kolektorów słonecznych, do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Włodowice, stanowiących własność prywatną.

    Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji kolektorów słonecznych (w załączeniu). Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice (pok. nr 21) w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2015 r. (osobiście lub pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: urzad@wlodowice.pl lub faksem:  34 315 30 31 – decyduje data wpływu).
    Ze względu na ograniczoną alokację środków w ramach konkursu, będzie można wykonać około 180 instalacji kolektorów słonecznych w ramach Projektu. W związku z czym w przypadku zgłoszenia większej liczby Mieszkańców konieczne będzie przeprowadzenie losowania. Losowanie odbędzie się publicznie w wyznaczonym miejscu i terminie oraz będzie miało na celu utworzenie Listy kolejności doboru Uczestników do Projektu. Ilość Uczestników Projektu zależna będzie od wartości ogółem Projektu oraz rodzaju poszczególnych instalacji kolektorów słonecznych według pozycji na Liście.
    Szczegółowy opis warunków uczestnictwa w Projekcie przedstawia Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie (w załączeniu). Prosimy o zapoznanie się z jej treścią. Planuje się, iż Umowy z Uczestnikami Projektu zakwalifikowanymi do Projektu zawierane będą w grudniu 2015r. Szacunkowy koszt dla Mieszkańca będzie wynosił około 2460 zł brutto, jednakże dokładna wysokość kosztów będzie podana po wyłonieniu Wykonawcy zadania. Warunki  finansowe w Projekcie przedstawiają się  następująco: Wartość dofinansowania  Unii Europejskiej - 85% Wartość wkładu własnego Uczestnika Projektu  - 15% .   
    Deklaracja udziału w Projekcie wraz z Ankietą oraz Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie dostępna  jest  na naszej stronie internetowej www.wlodowice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice (sekretariat – pok. 21 oraz pok. 29), a także u Sołtysów poszczególnych miejscowości Gminy Włodowice.    
    Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie.

Z poważaniem
Adam B.  Szmukier
Wójt Gminy Włodowice

Włodowice, dn. 26.10.2015r.    

Uwaga!
Minimalna wysokość pomieszczenia do montażu ma zapewnić montaż zbiornika c. w. u. oraz obsługę techniczną (wymianę anody).

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 3338 razy

autor: wlodowice.pl

data dodania: 2015-10-30 13:04:40

Linki


Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: 34 315 30 01, 34 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Miasto i Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna