Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Rodzina 500 plus

Strona główna » Aktualności » Rodzina 500 plus

W Gminie Włodowice Program pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus” będzie realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodowicach, ul. Krakowska 26, 42 – 421 Włodowice. Wniosek o w/w świadczenie mogą składać osoby zamieszkujące na terenie gminy Włodowice. Wnioski należy składać od 1 kwietnia 2016 r., w wybrany sposób:

  • w placówce GOPS Włodowice,
  • przez internet za pomocą platformy Emp@tia mpips.gov.pl (przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
  • drogą pocztową (będzie brana pod uwagę data nadania w placówce pocztowej).

Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Na drugie i kolejne dzieci kryterium dochodowe nie będzie obowiązywać (np. jeżeli w rodzinie jest dwoje dzieci, a jedno z nich skończyło już 18 lat, świadczenie będzie przysługiwało na młodsze, jeżeli dochód nie przekracza 800 zł).

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać się będą mogli także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego.

Wnioski złożone od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. rozpatrzone pozytywnie będą wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane i  wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. We wniosku należy podać dane osoby ubiegającej się o świadczenie oraz dane dzieci w tym PESEL wraz z wymaganymi dokumentami.

UWAGA! Wnioski do pobrania w GOPS Włodowice w pokoju nr 4 lub na stronie internetowej GOPS: www.gopswlodowice.pl/aktualnosci

Rodziny pobierające zasiłek rodzinny w GOPS Włodowice, posiadające zweryfikowany dochód nie muszą wnosić dokumentów, które są już w posiadaniu Ośrodka. Rodziny ubiegające się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie pobierające zasiłku rodzinnego winny złożyć wniosek z oświadczeniami.

Informacji udzielają pracownicy GOPS  Włodowice: tel. (34) 315-30-49.

Dodatkowo pod adresem: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/  zamieszczone zostały podstawowe informacje o programie „Rodzina 500 plus”. W zakładkach m.in. aktualności, informatory, pytania i odpowiedzi. Ponadto pod adresem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/prawo/ obowiązujące przepisy prawne w zakresie programu 500 plus.

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 2445 razy

autor: wlodowice.pl

data dodania: 2016-03-16 12:51:18

Linki


Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: 34 315 30 01, 34 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Miasto i Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna