Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko - etap I

Strona główna » Projekty » Projekty dofinansowane » Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko - etap I

Gmina Włodowice dnia 04.03.2021r. zawarła z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o przyznaniu pomocy na operację pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko – etap I” w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie miejscowości Hucisko.

Wartość wskaźnika, którego osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji: zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę [km]: 3,234.

Zakres operacji:
I. Koszty inwestycyjne:
1. Roboty ziemne,
2. Roboty montażowe,
II. Koszty ogólne:
1. Dokumentacja projektowa,
2. Nadzór autorski,
3. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego,
4. Nadzór inwestorski.

Szacunkowy całkowity koszt operacji to: 1 575 152,21 zł
Koszty kwalifikowalne: 1 280 611,55 zł
Wysokość dofinansowania EFRROW (63,63% kosztów kwalifikowalnych): 814 853,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Linki


Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: (34) 315-30-01, (34) 315-30-30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna