Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorow słonecznych

Strona główna » Projekty » Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych » Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorow słonecznych

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorow słonecznych”

Gmina Włodowice dnia 13 kwietnia 2017r. zawarła z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” Poddziałanie 4.1.1 „Odnawialne źródła energii - ZIT”

Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami cieczowymi płaskimi w 290 budynkach mieszkalnych prywatnych znajdujących się na terenie Gminy Włodowice. Gmina dysponuje wszystkimi lokalizacjami na cele projektu na podstawie zawartych umów uczestnictwa w projekcie.
Inwestycja realizowana będzie w następujących miejscowościach:

 • Góra Włodowska,
 • Hucisko,
 • Kopaniny,
 • Morsko,
 • Parkoszowice,
 • Rudniki,
 • Rzędkowice,
 • Skałka,
 • Włodowice,
 • Zdów.

Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie gmina Włodowice.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.

Celem głównym projektu jest: Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych dla potrzeb cwu, w obrębie budynków mieszkalnych na terenie Gminy Włodowice.

Gmina Włodowice, w dniu 05.04.2017r. zawarła umowę z Wykonawcą ANTINUS Sp. z o.o. Skierniewice, na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych".

Całkowita wartość projektu wynosi 2 656 381,35 zł.
Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 2 442 308,39 zł, w tym:

 • współfinansowanie UE (85% kosztów kwalifikowalnych projektu) w kwocie 2 075 962,13 zł
 • wkład własny w wysokości 580 419,22 zł.
ZAŁĄCZNIKI
Linki


Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: 34 315 30 01, 34 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

 • DJI_0504
 • DJI_0503
 • DJI_0502
 • DJI_0501
 • DJI_0500
 • DJI_0499
Miasto i Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna