Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych - etap II

Strona główna » Projekty » Obecnie realizowane - zrealizowane » Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych - etap II

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II”

Gmina Włodowice dnia 06 marca 2020r. zawarła z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” Poddziałanie 4.1.1 „Odnawialne źródła energii - ZIT”
Planowana całkowita wartość projektu wynosi 3 367 322,96 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 3 102 758,50 zł, w tym:

 • współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 2 637 344,73 zł
 • wkład własny w wysokości 465 413,77 zł

Przedmiotem projektu jest i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami cieczowymi płaskimi w 312 budynkach znajdujących się na terenie Gminy Włodowice.
Inwestycja realizowana będzie w następujących miejscowościach:

 • Góra Włodowska
 • Hucisko
 • Kopaniny
 • Morsko
 • Parkoszowice
 • Rudniki
 • Rzędkowice
 • Skałka
 • Włodowice
 • Zdów.

Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie gmina Włodowice.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Włodowice za sprawą montażu instalacji OZE w 312 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Włodowice.

Gmina Włodowice, w dniu 10.03.2020r. zawarła umowę z Wykonawcą DOMOTERMIKA  Kwidzyn, na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II".

 

Linki


Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: (34) 315-30-01, (34) 315-30-30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

 • AT_102019-14
 • AT_102019-13
 • AT_102019-12
 • AT_102019-11
 • AT_102019-10
 • AT_102019-1
Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna