Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach

Strona główna » Projekty » Projekty dofinansowane » Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach

„Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach”

Gmina Włodowice dnia 31 marca 2020r. zawarła z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”
Planowana całkowita wartość projektu wynosi 1 011 488,08 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 853 427,81 zł, w tym:
•    współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 725 413,64 zł
•    wkład własny w wysokości 128 014,17 zł

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku mieszczącego się przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach (gmina Włodowice).
W szczególności zakres prac obejmuje:
- docieplenia ścian kondygnacji nadziemnych,
- docieplenia stropodachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej),
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiany istniejącego, węglowego źródła ciepła na kocioł kondensacyjny na biomasę,
- wymianę orynnowania,
- remont dachu nad salą,
- docieplenie ścian fundamentowych,
- wykonanie opaski wokół budynku,
- wykonanie pokrycia dachu nad składem opału,
- remont schodów i kominów,
- wymianę instalacji elektrycznej w kotłowni.

Zgodnie z zawartym Aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 12 stycznia 2021r. (na podstawie umów z wykonawcami, powykonawczo) wartości przedstawiają się następująco:
Planowana całkowita wartość projektu wynosi 783 847,04 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 646 778,45 zł, w tym:
•    współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 549 761,69 zł
•    wkład własny w wysokości 97 016,76 zł

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach.

Linki


Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: (34) 315-30-01, (34) 315-30-30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna