Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

INWESTYCJE

Strona główna » INWESTYCJE

Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach

Zakres zagospodarowania obejmuje modernizacje rynku przy ulicy Żareckiej we Włodowicach w zakresie wymiany nawierzchni, budowy wiat przystankowych z funkcją rekreacyjną, montażu elementów małej architektury, nasadzeń zieleni oraz wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym:

1) demontaże i rozbiórki:

 • demontaż wskazanych istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z krawężnikami/obrzeżami;
 • demontaż wskazanych słupów i masztów oświetleniowych wraz z fundamentami oraz oprawami;
 • demontaż istniejących elementów małej architektury, w tym ławki, kosze na odpadki, donice na kwiaty, słupy informacyjne, maszt flagowy;
 • demontaż istniejącej wiaty przystankowej;
 • wycinka istniejących drzew i krzewów;
 • demontaże odcinków przyłączy wodociągowych przeznaczonych do wymiany;
 • demontaż/frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) na wskazanej powierzchni dróg gminnych.

2) roboty budowlane:

 • budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych ciągów komunikacyjnych pieszych i pieszojezdnych wraz z krawężnikami/obrzeżami oraz z remontem/wykonaniem nowych nawierzchni na zjazdach indywidualnych do posesji wokół rynku;
 • budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych placów dostępnych dla ruchu pieszego i pieszojezdnego;
 • budowa/wykonanie nowej warstwy ścieralnej w nawierzchni bitumicznej na wskazanej powierzchni drogi gminnej;
 • budowa/wysiew nawierzchni biologicznie czynnych;
 • budowa nowych wiat przystankowych z funkcją rekreacyjną (wiata w centralnej części rynku oraz w części północnej);
 • montaż małej architektury (ławki, kosze na odpadki, stojaki na rowery, bariery ochronne, slupy informacyjne);
 • montaż nowego oświetlenia płyty Rynku (słupy z oprawami);
 • wykonanie nowych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej;
 • remont (wymiana) wskazanych odcinków przyłączy wodociągowych;
 • budowa zdroju ulicznego wraz z niezbędnymi przyłączami (wodociąg, kanalizacja sanitarna);
 • budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe dla obsługi zdroju ulicznego;
 • budowa sieci elektroenergetycznej zapewniającej oświetlenie terenu Rynku;
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej znajdującej się na południowej płycie rynku.

W załączniku poniżej znajduje się projekt zagospodarowania terenu.

ZAŁĄCZNIKI
Linki


Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: (34) 315-30-01, (34) 315-30-30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

 • DJI_0504
 • DJI_0503
 • DJI_0502
 • DJI_0501
 • DJI_0500
 • DJI_0499
Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna