Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

WŁODOWICE W OBIEKTYWIE

Strona główna » Projekty » WŁODOWICE W OBIEKTYWIE

 

Tytuł projektu:   „Włodowice w obiektywie”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Numer i nazwa Priorytetu:
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Numer i nazwa Działania:
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Gmina Włodowice zawarła z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.05.00-24-630/11-00 w dn.  26.09.2012r.

Planowany termin realizacji projektu w okresie od stycznia 2013 r.  do czerwca 2013 r.

Planowany budżet projektu wynosi: 45.110,00 zł.
Dofinansowanie na realizację projektu wynosi nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:
płatność ze środków europejskich –  85%,
dotacja celowa z budżetu krajowego  –  15%.

Projekt obejmuje: cykl warsztatów fotograficzno – graficznych, wystawę fotograficzną przedstawiającą walory Gminy Włodowice oraz foto-kalendarz Włodowice z perspektywy młodego fotografa.
Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z terenu gminy Włodowice .
Wsparciem objętych zostanie 30 osób , w tym 18 kobiet i 12 mężczyzn.
Każdy/a z uczestników/uczestniczek otrzyma bezpłatnie:
- komplet materiałów szkoleniowych
- poczęstunek podczas zajęć (woda, sok, ciastko)
- certyfikat potwierdzający udział w projekcie.
Ponadto projekt zakłada zakup 3 aparatów fotograficznych do dyspozycji na zajęciach.

Cel główny projektu:
- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Włodowice w zakresie dostępu edukacji pozaszkolnej

Cele szczegółowe projektu:
- nabycie kompetencji przez dzieci i młodzież Gminy Włodowice w obszarze fotografii,
- kształtowanie postaw pro-edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włodowice,
- podniesienie poziomu wiedzy o walorach Gminy oraz świadomości  i tożsamości lokalnej.

Projekt  „Włodowice w obiektywie ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"
___________________________________________________________

Człowiek – najlepsza inwestycja

PODKATEGORIE
Linki


Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: 34 315 30 01, 34 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Miasto i Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna