Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

PRZEDŁUŻAMY TERMIN !!

Strona główna » Aktualności » PRZEDŁUŻAMY TERMIN !!

Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice informuje mieszkańców, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) właściciele nieruchomości, których budynki nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych lub zgodnie z instrukcją użytkowania oczyszczalni.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe, ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469)  każdy właściciel ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat (faktura).

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Miasta i Gminy we Włodowicach o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do dnia 31.10.2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy we Włodowicach.

Druk zgłoszenia do pobrania:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy we Włodowicach (pok. 28) 
  lub
 • na stronie www.wlodowice.pl

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia wraz z ostatnią fakturą i umową:

 • Urzędu Miasta i Gminy we Włodowicach – sekretariat lub pok. 28,
  lub
 • pocztą na adres: Miasta i Gminy we Włodowicach,  ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
ZAŁĄCZNIKI

czytano: 343 razy

autor: wlodowice.pl

data dodania: 2023-09-07 12:18:57

Linki


Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: 34 315 30 01, 34 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

 • DJI_0504
 • DJI_0503
 • DJI_0502
 • DJI_0501
 • DJI_0500
 • DJI_0499
Miasto i Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna