Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki

Strona główna » Projekty » Obecnie realizowane - zrealizowane » Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki

„BUDOWA STREFY KULTURALNO-SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNIKI”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja ma na celu budowę kompleksu kulturalno – sportowego poprzez budowę sceny  z widownią wraz z infrastrukturą sportowo – turystyczną, co przyczyni się do aktywnego uprawiania sportu, rozwoju rekreacji.  Realizacja operacji wpłynie  na zaspokajanie potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców, wpłynie na poszerzenie oferty rozrywkowej oraz integrację i wzrost tożsamości lokalnej.

    W lipcu 2013r. złożono wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji „Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki”  w ramach osi 4 Leader  PROW na lata 2007-2013.
Gmina Włodowice dn. 28.10.2013r. zawarła z Samorządem Województwa Śląskiego umowę przyznania pomocy na operację pn. ”Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki”, działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Całkowity planowany koszt operacji to: 568 227 zł
Wnioskowana kwota pomocy to: 298 033 zł, jednak nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres operacji obejmuje:
- w I etapie operacji realizowanym w 2013r.:
Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego składajacego się z pól do gier w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę o całkowitym wymiarze 44x27m wraz z opaską bezpieczeństwa o nawierzchni poliuretanowej rozłożonej obwodowo wokół boiska, z odwodnieniem liniowym i wyposażeniem w:
- kosze do koszykówki szt.4,
- słupki do piłki siatkowej szt. 2,
- bramki do piłki nożnej/piłki ręcznej szt. 2,
oraz pozostałe: kosze uliczne szt. 4, ławki szt. 8.

- w II etapie operacji realizowanym w 2014r.:
1) Budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni:
- z piasku pod urządzeniami zabawowymi,
- z kostki brukowej dla nawierzchni komunikacyjnych,
- z trawy dla pozostałej powierzchni,
z urządzeniami zabawowymi, takimi jak:
- huśtawka koniki szt. 2,
- piaskownica szt. 1,
- karuzela Hyzio szt.1,
- huśtawka Fela szt. 1,
- zestaw Urwis szt. 1,
wraz z tablicą z regulaminem placu zabaw szt. 1, ławką szt. 3, koszem na śmieci szt. 3,
z drewnianym ogrodzeniem placu zabaw.
2) Budowę altany kpl. 2, stołów drewnianych kpl. 2, kominków grilowych z kostki granitowej kpl. 3, ławostołu drewnianego kpl. 3.
3) Budowę podestu scenicznego (sceny) wraz z ławkami (widownią) ze schodami i małą architekturą (ławki metalowe kpl. 6, kosze na śmieci szt. 6).
4) Budowę parkingu (10 miejsc) z kostki betonowej.

    W maju 2013r. na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia o dofinansowanie Budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rudniki (w ramach zadania: Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki) oraz ujęciu inwestycji w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Śląskiego, Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania.
Dn. 30.09.2013r. zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wysokość dofinansowania FRKF wynosi:  100 888,92 zł.

Linki


Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: (34) 315-30-01, (34) 315-30-30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna