Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

Strona główna » Projekty » Projekty dofinansowane » Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego - PROJEKT "NASZA SZKOŁA"


Gmina Włodowice przystąpiła do  projektu systemowego: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego .
"Nasza szkoła"’ to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Okres realizacji projektu od 1 września 2011 r. do 28 czerwca 2013 r.
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I – III w publicznych placówkach oświatowych.
uczniowie klas I - III zakwalifikowane do udziału w projekcie biorą udział w następujących zajęciach:
a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
c) gimnastyka korekcyjna,
d) zajęcia  rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
e) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych o charakterze teatralno-językowym,
f) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trunościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrozonych ryzykiem dysleksji,
g) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie,
h) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
i) zajęcia podnoszące u dzieci poziomu norm społecznych i umiejętności budowania pozytywnych relacji z innymi osobami.
Zajęcia organizowane w ramach projektu wspomagają i kierują pracą dziecka dostrzegając przede wszystkim jego indywidualne potrzeby i zainteresowania. Uczniowie  ćwiczą kształtne pisanie,  ubogacają swoje słownictwo oraz redagują poprawnie zdania,  czytają nowe teksty jak również uczą się pięknie wypowiadać, obliczać ciekawe zadania matematyczne, rozwiązywać krzyżówki, łamigłówki, sudoku, układać puzzle i domino. Dla uatrakcyjnienia zajęć nauczyciele wykorzystują specjalistyczne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu  – gry planszowe, loteryjki, plansze tematyczne,  kolorowe klocki, różne liczmany itp. Dzieci  realizują swoje pomysły na zajęciach artystycznych – plastycznych i muzycznych. Odpowiedzi „na trudne pytania” uczniowie otrzymują na zajęciach wychowawczych.
Zaakceptowany budżet projektu wynosi 100 710,10 zł i przeznaczony jest na organizację zajęć oraz zakup pomocy dydaktycznych.


Jolanta Janoska
Koordynator projektu

Linki


Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: (34) 315-30-01, (34) 315-30-30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna