Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów

Strona główna » Projekty » Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych » Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów

Gmina Włodowice dn. 29 lipca 2016r. zawarła z Samorządem Województwa Śląskiego umowę przyznania pomocy na operację pn. „Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów”, w zakresie operacji typu „Budowa  lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji                  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: poprawa bezpieczeństwa komunikacji oraz poprawa wizerunku i rozwój miejscowości i gminy. Operacja przyczyni się do poprawy warunków życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie społeczności dostępu do niezbędnej infrastruktury drogowej.

Wartość wskaźnika, którego osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji: przebudowa drogi 0,642 km.

Zakres operacji:
1. Roboty budowlane przebudowy drogi w Zdowie
- prace przygotowawcze,
- wykonanie chodników,
- wykonanie zjazdów,
- wykonanie jezdni,
- pobocza,
- remont przepustów wraz z wymianą konstrukcji nawierzchni nad przepustami,
- regulacja urządzeń i zabezpieczenie urządzeń podziemnych,
- organizacja ruchu.
2. Koszty ogólne:
- dokumentacja projektowa,
- nadzór inwestorski,
- promocja projektu - tablice informacyjno-pamiątkowe,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Szacunkowy całkowity koszt operacji to: 561 470,34 zł
Wysokość dofinansowania EFRROW (63,63% kosztów kwalifikowalnych) to: 357 263 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Linki


Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: 34 315 30 01, 34 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Miasto i Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna