Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę małej infrastruktury informacyjno-turystycznej w Gminie Włodowice

Strona główna » Projekty » Projekty dofinansowane » Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę małej infrastruktury informacyjno-turystycznej w Gminie Włodowice

Gmina Włodowice dn. 18.07.2014r. zawarła z Samorządem Województwa Śląskiego umowę przyznania pomocy na operację pn. „Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej  poprzez budowę małej infrastruktury informacyjno-turystycznej  w Gminie Włodowice”, z zakresu małych projektów w ramach osi 4 „Leader” działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest rozwijanie turystyki na obszarze objętym LSR. Operacja pozwoli na wyeksponowanie walorów przyrodniczych oraz historycznych Gminy Włodowice, a jednocześnie, poprzez stworzenie miejsc postojowych, pozwoli na podniesienie atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej regionu. Operacja poprzez stworzenie punktów informacji turystycznej przyczyni się do poprawy wizerunku, promocji oraz podniesienia jakości życia na wsi.

Realizacja operacji ma na celu budowę małej infrastruktury turystycznej polegającej na wykonaniu i zabudowie  tablic informacyjno-turystycznych, ławek, koszy, stojaków na rowery w 10 miejscowościach na obszarze gminy Włodowice tj. Góra Włodowska, Hucisko, Kopaniny, Skałka, Morsko, Parkoszowice, Rudniki, Rzędkowice, Zdów, Włodowice.

Całkowity planowany koszt operacji to: 34 142,70 zł
Wielkość dofinansowania EFRROW: 22 274,40 zł, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
   
Realizacja operacji: 2014r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Linki


Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: (34) 315-30-01, (34) 315-30-30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna