Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej

Strona główna » Projekty » Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych » Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej

Gmina Włodowice dn. 20 sierpnia 2014r. zawarła z Samorządem Województwa Śląskiego umowę przyznania pomocy na operację pn. ”Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej”, w ramach osi 4 „Leader” działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Operacja ma na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców i gości oraz poszerzenia oferty turystycznej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy walorów krajobrazowych, estetycznych oraz wzrostu atrakcyjności rekreacyjnej gminy oraz obszaru LGD.

Zakres operacji obejmuje roboty budowlane dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej”, na działkach nr 2094/3, 2094/2 poprzez:
1) naprawę lub wymianę nawierzchni i obrzeży alejek parkowych;
2) wymianę urządzeń sportowych na boiskach;
3) wymianę części ogrodzenia;
4) budowę lub wymianę balustrad;
5) naprawę mnicha o konstrukcji żelbetowej;
6) naprawę tarasu o konstrukcji kamienno-betonowej;
7) usunięcie zdegradowanej zieleni i uporządkowanie terenu;
8) budowę elementów małej architektury.

Całkowity koszt operacji to: 78 320,86 zł
Wielkość dofinansowania EFRROW to: 50 940 zł,
Realizacja operacji: 2014r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Linki


Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: 34 315 30 01, 34 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Miasto i Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna