Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach

Strona główna » Projekty » Zrealizowane » Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.


ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY
WE WŁODOWICACH


Gmina Włodowice w dniu 28 grudnia 2010r. podpisała z Samorządem Województwa Śląskiego umowę dofinansowanie zadania: „Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach”.

Beneficjent: Gmina Włodowice

Operacja: odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
osi 4 „Leader”, działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Głównym celem projektu jest zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kulturywe Włodowicach, które pozwoli na stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Włodowic i z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”.
Zakres prac polega na wykonaniu placu zabaw z urządzeniami zabawowymi i altanką, wybrukowaniu chodników, zabudowie ławek parkowych, budowie oświetlenia parkowego i ogrodzenia.
Projekt wpisuje się w strategię Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”, cel szczegółowy
I.1 Jak najlepsze wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych – wzmocnienie tożsamości lokalnej.
Zadanie przyczyni się do pobudzenia aktywności ludzi w różnym wieku i wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania, ponadto zapewni dzieciom warunki do zabawy, które są niezbędnym czynnikiem prawidłowego ich rozwoju.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 113 822,00 zł.
Kwota dofinansowania projektu to nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 – LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Linki


Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: (34) 315-30-01, (34) 315-30-30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna