Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

KOLEKTORY SŁONECZNE - dodatkowy nabór

Strona główna » Aktualności » KOLEKTORY SŁONECZNE - dodatkowy nabór

Szanowni Państwo,
    Gmina Włodowice informuje, że zamierza wnioskować o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT. Projekt polegał będzie na budowie instalacji kolektorów słonecznych, do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Włodowice, stanowiących własność prywatną.
    W związku z podjętymi działaniami Gmina będzie mogła ubiegać się o wyższą wartość Projektu.
A zatem, dla uzupełnienia Listy B (podstawowej) do wyczerpania budżetu Projektu oraz dla utworzenia bazy rezerwowej uczestników projektu w celu utworzenia Listy C ogłasza się dodatkowy nabór uczestników Projektu.

    Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie wypełnionej Deklaracji udziału w Projekcie oraz Ankiety dla uczestników programu w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice (pok. nr 21) w terminie od 02.02.2016r. (osobiście lub pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: urzad@wlodowice.pl lub faksem:  34 315 30 31 – decyduje data wpływu) – WAŻNA JEST KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZENIA.
Kolejność złożenia Deklaracji i Ankiety przez osobę spełniającą warunki uczestnictwa w Projekcie będzie decydować o numerze pozycji na Liście C. Uzupełnienie Listy B nastąpi poprzez dopisanie do niej uczestników Projektu według kolejności złożenia Deklaracji i Ankiety w dodatkowym naborze do wyczerpania zakładanego budżetu Projektu.

    Szczegółowy opis warunków uczestnictwa w Projekcie przedstawia Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią. Planuje się, iż Umowy z Uczestnikami Projektu zakwalifikowanymi do Projektu zawierane będą  w LUTYM 2016r. Szacunkowy koszt dla Mieszkańca będzie wynosił około 2460 zł brutto, jednakże dokładna wysokość kosztów będzie podana po wyłonieniu Wykonawcy zadania. Warunki  finansowe w Projekcie przedstawiają się  następująco: Wartość dofinansowania  Unii Europejskiej – 85%, Wartość wkładu własnego Uczestnika Projektu  - 15% .   
    Deklaracja udziału w Projekcie wraz z Ankietą oraz Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie dostępna  jest  na naszej stronie internetowej www.wlodowice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice (sekretariat – pok. 21 oraz pok. 29), a także u Sołtysów poszczególnych miejscowości Gminy Włodowice.

    Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie.

Z poważaniem
Adam B. Szmukier
Wójt Gminy Włodowice

Włodowice, dn. 01.02.2016r.

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 3039 razy

autor: wlodowice.pl

data dodania: 2016-02-01 13:22:09

Linki


Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: 34 315 30 01, 34 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Miasto i Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna