Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Konkursu fotograficznego pn. Gmina Włodowice i jej mieszkańcy na dawnej fotografii

Strona główna » Aktualności » Konkursu fotograficznego pn. Gmina Włodowice i jej mieszkańcy na dawnej fotografii


 REGULAMIN
Konkursu fotograficznego
pn. „Gmina Włodowice i jej mieszkańcy na dawnej fotografii”

 

§ 1. Organizator i Partnerzy

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Włodowice z siedzibą przy ul. Krakowskiej 26, 42-421 Włodowice oraz Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą przy ul. Zaparkowej 23, 42-400 Zawiercie, zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem.
2. Osobą udzielającą informacji na temat konkursu jest Jacek Pałucha, tel: 32-494-13-19. Informacje udzielane są również w biurze organizatora tj. Gmina Włodowice: ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice oraz Centrum Rozwoju Lokalnego: ul. Zaparkowa 23 w Zawierciu, w dni robocze w godzinach 7.00-15.00.

§ 2. Cele konkursu

1. Cele konkursu to:

  • poszerzanie wiedzy na temat lokalnej historii,
  • integracja międzypokoleniowa,
  • promocja postaw patriotycznych i kształtowanie własnej tożsamości obywatela, ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości lokalnej.

§ 3. Zasady konkursu

1. Uczestnik dostarcza fotografie w formie papierowej bez ograniczeń ilościowych.
2. Przekazane fotografie zostaną zeskanowane i w formie elektronicznej wykorzystane w publikacji pn. „Gmina Włodowice i jej mieszkańcy na dawnej fotografii” wydawanej przez Gminę.
3. Konkurs polega na wyłonieniu najciekawszych starych fotografii z rodzinnych archiwów. Fotografia powinna ilustrować codzienne życie mieszkańców, historię oraz kulturę.
4. Fotografie należy dostarczyć osobiście do 30 września 2017 r. na adres Gminy Włodowice: ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice w godzinach pracy urzędu.
5. Uczestnikami konkursu mogą być:
a) I grupa wiekowa - do 18 roku życia; b) II grupa wiekowa - powyżej 18 roku życia;
6. Do każdej fotografii należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych na Organizatora Konkursu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 do Regulaminu), podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu. Zdjęcia bez tych załączników nie będą przyjmowane.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 października 2017 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów tj. Gminy Włodowice: www.wlodowice.pl oraz Centrum Rozwoju Lokalnego: www.crl.org.pl a także na Facebook’u.

§ 4. Komisja konkursowa

Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

§ 5. Nagrody

1. Przewidziane jest nagrodzenie dwóch najciekawszych fotografii.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania nagród pocieszenia.
3. Najlepsze prace zostaną opublikowane w albumie fotograficznym pn. „Gmina Włodowice i jej mieszkańcy na dawnej fotografii”.
4. Informacja o miejscu i czasie wręczenia nagród zostanie podana w stosownym terminie na stronie internetowej Gminy Włodowice (www.wlodowice.pl) oraz Centrum Rozwoju Lokalnego (www.crl.org.pl). Ponadto zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród.

§ 6. Prawa autorskie

1. Dostarczona papierowa wersja fotografii zostaje zeskanowana a oryginalne zdjęcie zwrócone właścicielowi.
2. Z chwilą przekazania wersji elektronicznej, na Organizatora przechodzą nieodpłatne autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania fotografii w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy fotografii bez względu na zastosowaną technikę (w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową), liczbę i wielkość nakładu,
b) obrotu oryginałem fotografii albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania fotografii, rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania fotografii w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo- lub jednoplanszowym, w publikacjach elektronicznych,
c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska autora, do czego Organizator jest upoważniony.
3. Organizator jest upoważniony do obróbek graficznych fotografii.
4. Wersje elektroniczne przechodzą na własność Organizatora konkursu.

§ 7.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.

§ 8.

Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 1528 razy

autor: wlodowice.pl

data dodania: 2017-08-09 11:54:04

Linki


Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: 34 315 30 01, 34 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Miasto i Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna